امروز:

دوشنبه 1403/4/4

منوی اصلی

برگزاری دوره آموزشی معماران تجربی اسفند 1401

در اجرای دستورالعمل اجرائی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه برگزاری دوره های آموزشی پذیرفته شدگان آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی به شماره 420/143789 مورخ 22/10/1400

بدینوسیله دوره های آموزشی مذکور از تاریخ 5بهمن ماه 1401 لغایت 11 اسفندماه 1401 در سالن آموزشی این سازمان برگزار گردید.

آزمون پایان دوره آموزش مورخ 11اسفندماه 1401 با حضور اکثر شرکت کنندگان برگزار گردید.


به اشتراک گذاشتن
مطالب مشابه
مطالب پر بازدید

    نظر خود را ثبت نمایید

     
     

نظرات