امروز:

دوشنبه 1403/4/4

منوی اصلی

حقوق و مسوولیت های فرا قراردادی مهندسان

نویسندگان، دکتر مهراب داراب پور، استاد تمام حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مهندس محمد رضا داراب پور کارشناس مهندسی عمران دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی در این کتاب سعی کرده اند تا مسایل ثقیل و غامض حقوقی را با زبانی ساده، روان، کاربردی و آشنا برای مهندسان بیان نمایند.

شناخت اصول، مبانی و مقررات حقوق مرتبط با مهندسان، از ضروریات حیاتی برای اشتغال در این حوزه است. به ضرورت همکاری دوگروه مهندسان و حقوقدانان تا پیش از این، توجه خاص مبذول نمی شد. این کتاب به این نیاز پاسخ مثبت داد.کتاب حاضر حاصل تلاش مشترک نمایندگان این دو گروه و ترکیبی از سی سال تجربه ی گسترده ی استاد حقوق دانشگاه در قضاوت و وکالت و سالها تجربه مهندس فعال در عرصه ساخت و ساز است که نگرشی سیستماتیک و عمیق تر به مهندسان در حیطه حقوق و مسئولیت های آنان می دهد .

یکی از امتیازات این کتاب چکیده های پایان هر قسمت است که به زبان ساده، مسایل حقوقی را به خواننده انتقال می دهد و دیگر امتیازآن وجود نمودارهایی که فهم مسایل حقوقی یا تقسیمات مرتبط با آن ها را آسان تر می کند.

حقوق و مسئولیتهای قرار دادی مهندسان که مرتبط با اصول قرار دادی می باشد در جلد اول آمده است، لیکن چون جلد دوم زودتر آماده چاپ شد و نیاز به این کتاب که مطالب مرتبط با مسئولیتهای فرا قرار دادی است محسوس نمود، به چاپ آن قبل از جلد اول مبادرت شد.


به اشتراک گذاشتن
مطالب مشابه
مطالب پر بازدید

    نظر خود را ثبت نمایید

     
     

نظرات